De Ministère

D'Haaptmissiounen vum Ministère fir Ëmwelt, Klima a Biodiversitéit sin den Ëmweltprogramm vun der Regierung ëmzesetzen, d'Aarbechten am Beräich nohalteger Entwécklung ze coordinéieren an all adequat Mesuren fir de Schutz vun der Natur an dem environnement humain ze huelen. 

De Ministère gëtt a senger Missioun vun dräi Verwaltungen ënnerstëtzt déi ënnert senger tutelle stinn: 

D'Attributiounen vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung sinn:

Aktualiséiert